คณะศาสนาและปรัชญาจัดสัมมนาและมอบทุนการศึกษาปี2552

   เมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 2552 คณะศาสนาและปรัชญาจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "พุทธปฏิภาณในพระไตรปิฎก" บรรยายโดย "พระเทพดิลก" เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา จำนวน 19 ทุนๆ ละ 2,000 บาทและนักศึกษาวิทยาพุทธศาสตร์ของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ปักธงชัย นครราชสีมา จำนวน 17 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท

พระเดชพระคุณพระเทพดิลก บรรยายเรื่อง "พุทธปฏิภาณในพระไตรปิฎก"

พระศรีมงคลเมธี คณบดี

นักศึกษาทั้งพระและฆราวาส คณะศาสนาและปรัชญา เข้าฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาทั้งพระและฆราวาส คณะศาสนาและปรัชญา เข้าฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาทั้งพระและฆราวาส คณะศาสนาและปรัชญา เข้าฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

พระอาจารย์ของคณะศาสนาและปรัชญาให้เกียรติเข้าร่วมฟังบรรยาย

พระอาจารย์ของคณะศาสนาและปรัชญาให้เกียรติเข้าร่วมฟังบรรยาย

นักศึกษาทั้งพระและฆราวาส คณะศาสนาและปรัชญา เข้าฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาทั้งพระและฆราวาส คณะศาสนาและปรัชญา เข้าฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

คณบดี ถวายของที่ระลึกแด่พระเดชพระคุณพระเทพดิลก

คณบดี กำลังให้โอวาส กับนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา ทั้งพระและฆราวาส

คณบดี กำลังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งพระและฆราวาส ของคณะศาสนาและปรัชญา

คณบดี กำลังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งพระและฆราวาส ของคณะศาสนาและปรัชญา

คณบดี กำลังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งพระและฆราวาส ของคณะศาสนาและปรัชญา

คณบดี กำลังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งพระและฆราวาส ของคณะศาสนาและปรัชญา

นักศึกษาทั้งพระและฆราวาส รับฟังโอวาสจากคณบดีโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาทั้งพระและฆราวาส รับฟังโอวาสจากคณบดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้เข้าร่วมงานทั้งพระและฆราวาส ชักภาพร่วมกัน
Share