คณะศาสนาและปรัชญาจาริกแสวงบุญประจำปี พ.ศ. 2553

คณะศาสนาและปรัชญาจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2553     
     พระศรีมงคลเมธี คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา ได้นำผู้จาริกแสวงบุญทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายไปจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งเมื่อ 6 – 14 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อหาทุนมอบให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจนได้อิ่มบุญกันไปทั่วหน้า


ประมวลภาพคณะศาสนาและปรัชญาจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานประเทศอินเดีย

Share