หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าววันนี้

ดูข่าวทั้งหมด

คณะศาสนาและปรัชญา

ยินดีต้อนรับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ประวัติความเป็นมาของคณะ

History

  คณะศาสนาและปรัชญา เป็นหน่วยงานหนึ่งในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในอดีตงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับสำนักงานเลขาธิการเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากบุคลากรในสมัยนั้นมีจำนวนจำกัด และเงินงบประมาณที่ได้มาก็มีน้อย ผู้บริหารงานต้องแบกภาระทำงานทั้งด้านการบริหารและการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    ท่านบูรพาจารย์และผู้บริหารทุกท่านในปัจจุบันนี้ มีความผูกพันกับสถาบันแห่งนี้เป็นที่ดียิ่ง ได้อุทิศชีวิตพร้อมทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ให้กับมหาวิทยาลัยนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อมุ่งสร้างศาสนบุคคลอันเป็นทรัพยากรและผลิตผลให้มีพระภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพเป็นกำลังของพระศาสนาและประเทศชาติต่อไป
   

ข่าวสารคณะ

การประชุมในการจัดทำแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พระสุทธิสารเมธี,ดร.คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา เป็นประธานในการประชุมในการจัดทำแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

jetsada

4 ธันวาคม 2562

โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ

ผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ อันเป็นโครงการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๕ ปีก่อน เหล่าบัณฑิตอดีตนักโทษกลุ่มนี้พร้อมแล้วที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ตนพร้อมแล้วที่จะกลับตัวเป็นคนดีและทำประโยชน์เพื่อสังคม ขอเพียงสังคมเปิดใจและให้โอกาสพวกคนเหล่านี้ได้พิสูจน์ตน และกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติอีกครั้งหลังพ้นโทษ