การประชุมเตรียมความพร้อมและกำกับติดตามการจัดงานสัมมนานักศึกษาของคณะ

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐​ น. เป็นต้นไป คณะศาสนาและปรัชญา นำโดยพระเดชพระคุณ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. คณบดี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและกำกับติดตามการจัดงานสัมมนานักศึกษาของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ศกนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมและงานดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โดยรายละเอียดการประชุมประกอบด้วยการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละฝ่าย และการพิจารณาอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณค่าของคณะ เป็นต้น