การประชุมในการจัดทำแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวาน (2 ธ.ค. 2562) พระสุทธิสารเมธี,ดร.คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา เป็นประธานในการประชุมในการจัดทำแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้อง 204 ชั้น 2 ตึก 7.2 คณะศาสนาและปรัชญา