คณะศาสนาเเละปรัชญาประชุมหารือเพื่อดำเนินการจัดโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณาจารย์คณะศาสนาเเละปรัชญาประชุมหารือเพื่อดำเนินการจัดโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ 3 กิจกรรม (งบประมาณ 2564)

  • กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน
  • กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ