คณาจารย์คณะศาสนาเเละปรัชญาจัดประชุมหารือเพื่อสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ

3 มี.ค. 2564 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะศาสนาเเละปรัชญาจัดประชุมหารือเพื่อสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ดังนี้
✅การดำเนินการสอบปลายภาค 2/2563
✅การติดตาม มคอ.3
✅โครงการแนะแนวปี 64
✅โครงการวิทยบริการ