อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ. วุฒิการศึกษา : ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปรียญธรรม 9 ประโยค เเม่กองบาลีสนามหลวง ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : arun.kar@mbu.ac.th Tel. : พระมหาเอกชัย สุชโย วุฒิการศึกษา : ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปรียญธรรม 9 ประโยค เเม่กองบาลีสนามหลวง ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : aekkachai.kha@mbu.ac.th Tel. : พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต วุฒิการศึกษา : […]

jetsada

28 January 2564