สัมมนาวิชาการเพื่อเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้เเละเเสดงผลงานวิชาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

📢 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
📢 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้เเละเเสดงผลงานวิชาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
✅ ร.ต.อ.สี่ทิศ อ่ำถนอม (ผู้กองเบนซ์-Capt. Benz)
⭕ บรรยายเรื่อง “การใช้สื่ออนไลน์ในการต่อต้านทุจริต”

👉 พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

📌 Link ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร
📌 Link เข้าร่วมโครงการสัมมนา
📌 Link รับชมผ่าน Facebook คณะศาสนาและปรัชญา

ติดต่อสอบถาม
พระมหาเอกชัย สุชโย โทร 097-026-3639