โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ

โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ

ผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ อันเป็นโครงการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๕ ปีก่อน เหล่าบัณฑิตอดีตนักโทษกลุ่มนี้พร้อมแล้วที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ตนพร้อมแล้วที่จะกลับตัวเป็นคนดีและทำประโยชน์เพื่อสังคม ขอเพียงสังคมเปิดใจและให้โอกาสพวกคนเหล่านี้ได้พิสูจน์ตน และกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติอีกครั้งหลังพ้นโทษ

วิดิทัศน์

โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ

คลิปข่าว โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ